Náš nový koprodukční snímek z Kazachstánu v režii Elzata Eskendira je již v postprodukci

Na odlehlé zemědělské usedlosti žijí tři lidé: Stařec, Muž a Žena. Jejich život obklopen nedotčenou přírodou se zdá být monotónní a klidný. Ale tito lidé nemají klid. Ztratili vzájemná pouta. Každý z nich je samostatnou odcizenou duší se svými vlastními tajemstvími, osudem a rozhodnutími, jsou už pouze formálně členy jedné rodiny. Poté, co vlci zaútočili na jejich příbytek, začaly se v jejich životech objevovat staré problémy. Jejich obvyklé každodenní činnosti, jako je prodej ovčího masa, odhalují skryté stránky jejich života: Muž, který má ve městě milenku, Žena, která hledá pozornost ostatních mužů. Ukáže se, že kdysi měli dítě, které zemřelo krátce po jeho narození … Zatímco Stařec může jen pozorovat rozpadající se rodinu, zdá se, že se propast mezi nimi pomalu mění v tragédii …