Připravujeme nový íránsko-český film POLOVINY (HALVES)

Íránec ve středních letech se při pátrání po otcově mládí prožitém v komunistické Praze ocitá v kůži kohosi, kdo je již téměř mrtev, avšak později se ukáže být jeho nevlastním bratrem.

režie a hlavní role Ali Mosaffa